Musiikin vaikutus nuorten mielenterveyteen

the-effect-of-music-on-mental-health-of-young-peopleMusiikin menneisyys ulottuu kauas historiallisiin aikoihin vuosituhansien taakse ja sillä on aina ollut suuri vaikutus ihmisiin. Ihmisaivot voivat käsitellä ja ymmärtää musiikkia sekä nauttia siitä eri tavalla kuin muut luomakunnan eläväiset. Sillä on ollut suuri merkitys eri kulttuureissa niin kauan kuin ihmisiä on ollut olemassa, koska kykymme reagoida taiteiden eri muotoihin ja luovuutta vaativiin asioihin on aina vaikuttanut merkityksellisesti ihmisyyteemme.

Musiikilla on tutkimusten mukaan aina ollut suuri vaikutus ihmisten tunteisiin. Erilaisten musiikkilajeja selvittävien tutkimusten perusteella on voitu havaita, että esimerkiksi surullinen musiikki on vaikuttanut kuuntelijaansa myönteisellä tavalla silloin, kun kuuntelijan tunnetila vastaa musiikin tunnetilaa. Silloin esimerkiksi vihaiselle tuskaa ja suuttumusta käsittelevä musiikinlaji luo myönteisen kokemuksen ja auttaa henkilöä käsittelemään negatiivista olotilaansa, kun taas rakastunut voimistaa tunnettaan rakkauslaulujen avulla.

Lyhyesti sanottuna voimassa oleva tunne vahvistuu, kun oikean tunnetilan sisältävää musiikkia kuunnellaan. Päinvastaisesti oman tunnetilan kanssa riitelevä musiikki aiheuttaa tutkimusten mukaan stressiä ja ärsytystä, joka voi vaikuttaa mielenterveyteen haitallisesti.

Varhaisnuorten ja opiskelevien nuorten aikuisten elämäntilanne on lisääntyvien vaatimusten myötä nykyarjessamme aina vain stressaavampaa ja monimutkaisempaa, joten musiikin kuuntelemisen positiiviset vaikutukset voivat olla merkityksellinen apu nuoren tunteiden käsittelyssä tai jopa keskittymiskyvyn parantamisessa. Alustavissa tutkimuksissa on selvinnyt, että kokeisiin tai tentteihin lukeva nuori pystyy omaksumaan enemmän tietoa ja keskittymään oppimiseen paremmin. Musiikkilajin on tietenkin oltava harmonista, eikä se saa olla liian voimakkaalla äänentasolla, jotta henkilö pystyy keskittymään musiikin lisäksi käsiteltävään aiheeseen. Mahdollisesti instrumentaalinen musiikki, jonka sanoituksiin ei tarvitse keskittyä, voi auttaa kuuntelijaansa tasapainoisempaan mielentilaan.

Vastaavasti raskaan musiikin kuuleminen tai sanomaltaan väkivaltaisen tai vihamielisen sanoitusten keskittynyt kuunteleminen voi aiheuttaa henkilössä enemmän ahdistusta ja stressiä sekä jatkuvan pysyvän altistuksen myötä myös vakavampia mielenterveydellisiä häiriöitä. Musiikkia tutkivista lähteistä on selvinnyt että väkivaltaan alttiimmat henkilöt ovat ihannoineet raivoisia ja vastaavista tunteista laulavia artisteja. Siksi mikä tahansa musiikki, joka vastaa henkilön senhetkistä tunnetilaa, ei ole automaattisesti ihmiselle hyödyksi.

Oikean mielentilan sisältävän musisoinnin lisäksi musiikin luominen, eli jonkun instrumentin soittaminen edistää luovaa ajattelua ja voi helpottaa ahdistavassa tai hektisessä elämäntilanteessa olevaa nuorta selviämään tilanteessa eteenpäin. Keskittyminen monimutkaisen instrumentin soittamiseen poistaa pahaa oloa siksi, että mieltä painaville huolille ei ole tilaa silloin kun ihminen syventyy keskittymistä vaativan instrumentin soittamiseen.