Opiskelijan virkistystoiminnan rahoittaminen

financing-of-student-recreational-activitiesNuorten on mahdollista rahoittaa omaa virkistystoimintaansa monella tapaa. Suurin osa täysi-ikäisistä opiskelijoista käy myös jonkinlaisessa osa-aikaisessa työssä rahoittaakseen asumis- ja ruokakulujaan sekä opintonsa ja vapaa-ajan harrastuksia, jotka ovat tärkeitä mielen virkistämiseen.

Voidakseen ylläpitää elintasoaan ja saada mahdollisuuksia harrastaa erilaista, monenlaiset lisätulot tulevat tarpeeseen. Käsittelemme tässä kirjoituksessa lyhyesti, minkälaisilla tekijöillä voidaan ansaita tuloja tiukkaa opiskeluelämää varten.

Suomi tukee opiskelijoita, joten joka kuukausi nuori voi saada opiskelijan asumistukea sekä opintotukea. Sen lisäksi on mahdollisuus saada tietyin ehdoin opintolainaa, jossa valtio on takaajana. Laina tulee tietenkin maksaa myöhemmin takaisin, joten moni ei halua ottaa lainaa opintojaan varten, vaan ennemmin käy töissä opiskelujen ohella.

Joillekin harvoille monimuotoinen ja joustava opiskelu mahdollistaa kokopäivätyön tekemisen, mutta se todennäköisesti väsyttää opiskelijan pidemmän päälle ja aiheuttaa sen, että valtion tukemat tuet opiskelijalle estetään tulorajojen ylittyessä. Tukia saadakseen opiskelijan on työskenneltävä ennemmin osa-aikatyössä, jossa tulot eivät ylitä noin 600 euron tulorajaa kuukaudessa.

Suurin osa opiskelijoiden lisätuloista tulee osa-aikaisista ansiotöistä, joita voi saada esimerkiksi ravintoloissa, siivoojana, lehtien tai mainosten jakajana, toimistossa tai kahviloissa. Työvuorot painottuvat iltaan ja viikonloppuun, mikä ei välttämättä ole hyväksi opiskelijalle, sillä voidakseen menestyä opinnoissaan nuori tarvitsee myös paljon lepoa, jota viikonlopun aikana voisi saada.

Työmahdollisuuksia edellisten palkkatöiden lisäksi voisi saada esimerkiksi hoitamalla sukulaisen lapsia, siivoamalla iäkkäämmän henkilön asuntoa tai huolehtimalla naapurien koirista heidän lomamatkoillaan. Tämä voi olla lisätulon lähde, joka ei vaadi liikaa energiaa, sillä kyse on normaaleista arjen työaskareista. Suuria rahallisia tuloja tämäntapaisilla töillä ei ole todennäköisesti mahdollisuutta ansaita, vaikka varmasti pienetkin lisätulot voivat auttaa.

Yksi vaihtoehto rahoittaa opiskelujaan, on erilaisten internetissä pelattavien voittoja mahdollistavien pelien pelaaminen. Internetsivustot, kuten http://www.ace-ten.com/fi/ antavat mahdollisuuden rahatuloihin pelaajalleen, vaikka voivat aiheuttaa myös rahanmenoa taitamattomalle tai huolimattomalle pelaajalle. Saadakseen tuloja pelaamalla verkossa opiskelijalla on oltava myös hieman alkuperäistä pääomaa, sillä pelaajalta vaaditaan osallistuakseen usein jonkinlaisen alkupanoksen laittamista, joka on välttämättömyys osallistumiselle. Tämä kuitenkin mahdollistaa rohkealle sekä taitavalle ja taktiikat ymmärtävälle pelaajalle mahdollisuuden voittaa tuntuvia rahasummia.