Sosiaalinen kanssakäyminen opiskeluaikoina kannattaa

social-interaction-in-college-is-worthKun nuori aloittaa opintonsa esimerkiksi yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, on hän yleensä silloin ensimmäistä kertaa täysin itsenäisessä asemassa ilman vanhempien ohjausta. Näissä ympyröissä nuori on itse vastuussa siitä, millaiset suhteet hän luo toisiin opiskelijoihin, opettajiin ja esimerkiksi erilaisiin ryhmiin, joita opiskeluympäristö tarjoaa. Näiden kautta hän luo myös omaa identiteettiään yksilönä. Sosiaalinen kanssakäyminen ja aktiivinen osallistuminen erilaisiin tapahtumiin ja muihin sosiaalisiin toimintoihin on opiskelija-aikoina hyväksi, sillä olet kai kuullut lausahduksen “Kyse ei ole siitä, mitä tietää, vaan siitä, keitä tuntee”?

Yhteinen ajanvietto opiskelutovereiden kanssa myös koulun ulkopuolella helpottaa opiskelun aikaansaamaan stressiä. Usein ensimmäisenä opiskeluvuonna huolta aiheuttavat asumisjärjestelyt, muutokset ihmissuhteissa ja elämäntilanteessa yleensäkin, joten mahdollisuus saada uutta ajateltavaa viettämällä vapaa-aikaansa hauskoissa merkeissä on todella merkityksellistä. Ihminen on luontaisesti sosiaalinen olento, joka nauttii sosiaalisesta kanssakäymisestä ja ihmissuhteiden muodostamisesta, sillä ne ovat tärkeitä hyvinvoinnin kannalta. Opiskelutoveriyhteisöstä saa ammennettua myös henkistä tukea vaikeina aikoina. Ryhmässä opiskelijat voivat jakaa keskenään vinkkejä ja ajatuksia omaan alaansa liittyen sekä myös yleisellä tasolla. Ei ole lainkaan epätavanomaista myöskään se, että kouluympyröistä löytää itselleen tärkeitä ja samanhenkisiä ystäviä loppuelämän ajaksi.

Sosiaalinen kanssakäyminen on hyödyllistä niin kouluympäristössä kuin elämässä yleensäkin. Ihminen, jolle se ei aiheuta minkäänlaisia ongelmia, kykenee toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Tämä on valtavan tärkeä taito, joka kantaa pitkälle myös uraa ajatellen. Toinen aktiivisen sosiaalisen elämän puolesta puhuva seikka on se, että uraa edistävät todistetusti myös opiskeluaikoina muodostetut suhteet ja verkostoituminen. Tuskin milloinkaan tulee vastaan niin otollisia tilanteita verkostoitumiselle kuin mitä yliopistoajat tarjoavat. Kuka tahansa opiskeluaikoinasi tapaamasi henkilö voi olla mahdollinen yhteistyökumppani tulevaisuudessa. Siksi kannattaakin rohkeasti lähteä mukaan erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin kuten tapahtumiin, vapaaehtoistehtäviin ja muihin opiskelijoiden muodostamiin ryhmiin.

Vaikka sosiaalista otetta opiskelijayhteisössä kannustetaankin, on kuitenkin hyvä pitää mielessä se, että liika on aina liikaa. Toisinaan näkee, että joillekin opiskelijoille kavereiden kanssa hengailemisesta tulee tärkeämpää kuin opiskelemisesta, jolloin on syytä tarkastella asennettaan uudemman kerran. Opiskelutovereiden kanssa toimeen tuleminen on todella tärkeää, mutta sen ei tulisi tapahtua oppimisen ja opiskelemisen kustannuksella.